Aktualności

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu

Wnioski przyjmowane będą w dniach: 13 – 24 maja 2019 r. z możliwością przedłużenia naboru w przypadku braku zgłoszeń (tryb ciągły). Prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu. Uwaga: dokumentacja projektowa uległa modyfikacji, nowe wzory formularzy dostępne są w zakładce Do pobrania >>

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursów językowych

26.04.2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursów językowych dla osób dorosłych – łącznie dla 360 Uczestników/Uczestniczek kursów w ramach ww. projektu. Szczegóły w załączonych poniżej plikach. Szacowanie zamówienia >> Formularz cenowy >>

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje Uczestników projektu w zakresie kompetencji komputerowych [ICT]

W związku z realizacją przez MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. na terenie województwa śląskiego projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs, zwracamy się z prośbą […]

CZYTAJ WIECEJ

Dokumentacja do projektu

8.03.2019 Informujemy o przyjęciu w dniu 7 marca 2019 r. dokumentacji projektowej obejmującej Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” wraz z Formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem wniosku. Nabór wniosków zgłoszeniowych rozpocznie się 22 marca 2019 r. i potrwa min. 21 dni tj. do 12 kwietnia br. […]

CZYTAJ WIECEJ