Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Aktualności > Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu

Wnioski przyjmowane będą w dniach: 13 – 24 maja 2019 r. z możliwością przedłużenia naboru w przypadku braku zgłoszeń (tryb ciągły). Prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu.
Uwaga: dokumentacja projektowa uległa modyfikacji, nowe wzory formularzy dostępne są w zakładce Do pobrania >>

.