Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Aktualności > Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje Uczestników projektu w zakresie kompetencji komputerowych [ICT]

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje Uczestników projektu w zakresie kompetencji komputerowych [ICT]

W związku z realizacją przez MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. na terenie województwa śląskiego projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie kompetencji komputerowych [ICT].

Szczegóły w plikach poniżej:

Szacowanie zamówienia >>

Formularz ofertowy word >>

Formularz ofertowy pdf >>

.