Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Aktualności > Śląska Akademia Kompetencji Językowych > Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursów językowych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursów językowych

26.04.2019

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych do realizacji kursów językowych dla osób dorosłych – łącznie dla 360 Uczestników/Uczestniczek kursów w ramach ww. projektu.
Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Szacowanie zamówienia >>

Formularz cenowy >>

.